ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ, 38500 Βόλος
Τηλ.: 2421095645
Fax: 2421095577
Email: info@galanos.com.gr