ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Σειρά μηχανημάτων για την δημιουργία στρόγγυλων τσερκιών ή τόξων από ευθύγραμμη βέργα μπετοσιδήρου.