ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Σειρά μηχανημάτων για την κοπή της ευθύγραμμης βέργας μπετοσιδήρου.