ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Σειρά μηχανημάτων για την κάμψη της ευθύγραμμης βέργας μπετοσιδήρου.