ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Σειρά μηχανημάτων με δυνατότητες ευθυγράμμισης, κοπής, κάμψης (μονής και διπλής) του οικοδομικού χάλυβα ακόμα και σε μεγάλες διατομές.