ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Σειρά μηχανημάτων για την αυτόματη διαμόρφωση οικοδομικού χάλυβα από κουλούρα (ευθυγράμμιση, κάμψη, κοπή) για την δημιουργία τσερκιών