ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Σειρά μηχανημάτων για την ευθυγράμμιση σιδήρου από κουλούρα και την κοπή του σε προγραμματισμένα μήκη.