ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Σειρά μηχανημάτων για την κάμψη σιδήρου σε μορφή πλέγματος, για την δημιουργία έτοιμου κλωβού.