ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Βοηθητικός εξοπλισμός για μεγαλύτερη απόδοση της γραμμής παραγωγής. Συνεργάζεται με τις διάφορες σειρές μηχανημάτων