ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
Σειρά μηχανημάτων για αυτόματη συναρμολόγηση με την μέθοδο της συγκόλλησης