ΓΑΛΑΝΟΣ Α.Ε.
ΠΡΕΣΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ BOOSTER 15

Υδραυλική εμβολοφόρος αντλία 2 κυλίνδρων με κινητήρα πετρελαίου. Ιδανική για άντληση σκυροδέματος, για κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδου και για εκτόξευση σκυροδέματος.

Booster 15

Τροφοδοσία

 

Κινητήρας diesel

Αναλογία εγκατεστημένης ισχύος

kW

21.2

Σύστημα άντλησης

 

2-κίλυνδρο με υδραυλικό έλεγχο

Αναλογία ροής(*)

m/h

2-15

Πίεση αντλίας

bar

70

Μέγιστη κοκκομετρία

mm

25

Έξοδος σωλήνα

 

Victaullic 4”

Χωρητικότητα χοάνης

l

240

Ύψος φόρτωσης

mm

1080

Βάρος (ρυμουλκούμενη έκδοση)

kg

1550

Διαστάσεις (Πx Μ x Υ)

mm

1495/4100/1540

(*)Σημείωση: η απόσταση της άντλησης ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του υλικού που χρησιμοποιείται, το ύψος άντλησης, συνέπεια υλικών, τύπος αντλίας που είναι τοποθετημένη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαραίτητος Εξοπλισμός:

-4κύλινδρος κινητήρας diesel

-Χοάνη με ανάμικτρο

-Πλέγμα με δονητή12V

-Υδραυλικό σύστημα με επιστροφή

-Μονάδα άντλησης με βοηθητική βαλβίδα μεταφοράς S για

αυτόματη αφαίρεση ακαθαρσιών και επανόρθωση φθορών

-4’’ τροφοδοσία πολλαπλής παροχής (Ø100mm)

-Πίνακας ελέγχου με ηλεκτρομηχανικούς ελέγχους

-ON-OFF τηλεχειριστήριο μέσω καλωδίου.                  

-Καλάθι με ακροσωλήνα καθαρισμού

-Κουτί με παρελκόμενα

-Εξοπλισμός καθαρισμού σωλήνα

-Ράβδος ρυμουλκήσεως για μη-ρυμουλκούμενη έκδοση  

-Ράβδος οδικής ρυμούλκησης, φρένο στάθμευσης και φώτα (έκδοση οδικής ρυμούλκησης).

Προαιρετικός εξοπλισμός:

-Αυτόματο σύστημα λίπανσης

-Πλυστικό υψηλής πίεσης

-Αντλία για ταχεία ρύθμιση της προσθήκης για εκτόξευση

-ΟΝ–OFF ασύρματος έλεγχος 

Έκδοση για άντληση

Έκδοση για εκτόξευση

- Πλέγμα σκυροδέματος με ανάμικτρο

- 7 τμήματα σιδηροσωλήνα 3m (4’’)

- 1 τμήμα ελαστικού σωλήνα 3m (4’’)

- 2 μπράτσα 90°

- 2 μπράτσα 135°

-12 σύνδεσμοι σωλήνων σιδήρου

-13 τσιμούχες για συνδέσμους σωλήνων σιδήρου

-Πλέγμα  με 15mm  «μάτια»

-πιστόλι εκτόξευσης γκανάιτ για λάστιχο Ø 50mm

-30 (10+10+10) μέτρα ελαστικού σωλήνα Ø50mm

-4” σε Ø50mm κώνος μείωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ